Мемлекеттік қызметтердің тізбесі / Перечень государственных услуг
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Мемлекеттік қызметтің атауы / Наименование государственной услуги
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау»

«Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»


«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру»

«Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании»


«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру»

«Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования»


«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру»

«Выдача справки лицам не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование»


«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау»

«Перевод и востановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования»


«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау»

«Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы технического и профессионального образования»


«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары»

«Предоставление академических отпусков обучающихся в организациях образования»


«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну»

«Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан,  а так же лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования»
KZ     RU